BREEAM-NL

Top Installatiegroep bouwt duurzaam volgens het OBO-principe, Ontwerpen Bouwen en Onderhouden. Kort gezegd houdt dit in dat het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een gebouw bij Top Installatiegroep wordt ondergebracht. Dat duurzaamheid hierbij in een hoog vaandel staat, is te zien aan de projecten die Top Installatiegroep volgens het BREEAM-principe uitvoert. Sinds het eerste uitgevoerde BREEAM-project volgen de duurzame bouwprojecten elkaar steeds sneller op. Steeds meer opdrachtgevers weten Top Installatiegroep te vinden voor de bouw van duurzame en energiezuinige gebouwen.

Wat is BREEAM-NL?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment: het is een keurmerk dat al enige tijd in de bouwwereld gebruikt wordt. BREEAM komt oorspronkelijk uit Engeland en is ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE). De Dutch Green Building Council en diverse partijen uit de bouw hebben dit aangepast naar de Nederlandse situatie, geschikt voor de Nederlandse wet- en regelgeving. Vandaar dat NL is toegevoegd aan de benaming.

BREEAM-NL wordt gebruikt om de duurzaamheid van een gebouw te meten. Maar hoe doen we dit dan? Met behulp van negen duurzaamheidscriteria wordt bepaald of een gebouw voldoet aan de eisen van BREEAM-NL.

  • Management
  • Gezondheid
  • Energie
  • Transport
  • Water
  • Materialen
  • Afval
  • Landgebruik
  • Ecologie en vervuiling

Het resultaat bepaalt welke kwalificatie het gebouw toebedeeld krijgt in de vorm van een certificaat.
Scoor je op al deze criteria een ‘Uitstekend’, dan ben je met vlag en wimpel geslaagd voor de BREEAM-toets en krijg je kwalificatie Outstanding toebedeeld.


Naast de BREEAM-certificering kunt u ook bij ons terecht voor de nieuwe certificering genaamd WELL. De WELL Building Standard is een keurmerk voor het meten, certificeren en monitoren van het gebouw en het effect daarvan op de gezondheid en welzijn van de mens. Waar het bij BREEAM voornamelijk gaat om het vergroten van de duurzaamheid en energiebesparing, gaat bij WELL alle aandacht uit naar de mens, oftewel de gebruiker van het pand.

Wat is WELL? 

WELL is een nieuw certificeringssysteem voor gebouwen die zich alleen richt op de gezondheid en het welzijn van de mensen in die gebouwen. De mens staat centraal. WELL heeft als doel om een gebouw gezonder te maken. Hierbij wordt gekeken naar hetgeen waar de gebruiker het meeste waarde aan hecht. Gezien we een groot gedeelte van onze tijd 'binnen' door brengen, willen we natuurlijk graag een omgeving waarin het goed vertoeven is. En als deze omgeving goed is, heeft dit als bijkomend voordeel dat de productiviteit van de gebruikers verhoogd en het ziekteverzuim verlaagd.

De WELL Building Standard is gebaseerd op prestaties, hierbij worden verschillende aspecten in een werkomgeving beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats volgens de gezondheidspiramide die uit de volgende zeven categorieën bestaat:Er bestaan drie groepen waarin gebouwen kunnen worden ingedeeld: WELL NEW & Existing Buildings, WELL New & Existing Interiors en WELL Core & Shell. Binnen deze groepen kan er op drie verschillende niveaus een certificaat behaald worden: Silver, Gold en Platinum.

Het WELL-certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Elke drie jaar zal er opnieuw een audit moeten plaatsvinden om het certificaat te behouden. Stel u bezuinigt op het onderhoud aan uw installaties, of er vinden wijzigingen plaats in de bezetting van een gebouw, dan kan dit leiden tot een ander of helemaal geen WELL-certificaat. Na afgifte van een WELL-certificaat blijft het dus van groot belang om de kwaliteit en de gezondheid te bewaken.

Zoals u ziet heeft een groot deel van de categorieën genoemd in de gezondheidspiramide te maken met ons vakgebied: de installaties in een gebouw.

Naast dat Top Installatiegroep u kan informeren of adviseren over de mogelijkheden om uw nieuwe of bestaande pand te verduurzamen, kunt u ook bij ons terecht voor al uw vragen over het toepassen van WELL op uw nieuwe of bestaande pand. Bel of mail ons gerust voor een uitgebreidere toelichting op BREEAM-NL en WELL. 

Lees verder HelloFresh

HelloFresh

Lees verder Diviande

Diviande

Lees verder Ploeger Logistics

Ploeger Logistics

Lees verder Kaapstadweg fase III

Kaapstadweg fase III