U heeft nog even, maar wacht niet té lang


Vanaf 2023 is er geen enkel kantoor groter dan 100 m² meer met een energielabel slechter dan label C in Nederland. Eind november 2016 kondigde minister Blok (Wonen en Rijksdienst) dit in een brief aan de Tweede Kamer aan. Daarbij wordt aangegeven dat kantoren met een energielabel slechter dan D t/m G zelfs niet meer als kantoor gebruikt mogen worden.
De eis geldt vanaf 2023. Ik hoor u denken, 2023 is nog ver weg, dat komt wel. Vergeet echter niet dat uw kantoor niet van de één op andere dag zomaar aan Energielabel C voldoet.

Energielabel C staat gelijk aan een Energie-index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan de helft van de kantoren in Nederland verbeteringen worden doorgevoerd om aan deze eis te voldoen.Kom daarom op tijd in actie. Als we kijken naar kantoren met bijvoorbeeld een label D, E of F, deze kantoren kunnen gemakkelijk zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Aanpassingen in de installaties, bijvoorbeeld het overgaan op LED-verlichting, zijn vaak al voldoende.

Wellicht is het verstandig om eerst maar eens te kijken of uw kantoor valt onder deze nieuwe eis. Uitzonderingen zijn namelijk gebouwen waarbij kantoor(ruimte) gebruikt wordt als nevenfunctie, dus waarbij minder dan 50% van het gebruiksoppervlak een kantoorfunctie heeft. De monumentale panden en panden die binnen 2 jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend worden vallen niet onder deze eis.

Hoort uw kantoor wel bij de nieuwe eis, dan zult u eerst moeten nagaan welk energielabel uw kantoor heeft. Aan de hand daarvan kunt u aan de slag en uw stappen naar Energielabel C uitstippelen. 
Overigens de rijksoverheid streeft naar een compleet energie neutraal gebouwde omgeving in 2050. Dit betekent dat op lange termijn het Energielabel C ook niet meer voldoende is. 

Laten we bij het begin beginnen.
U weet welk Energielabel uw kantoorpand heeft. Op basis van dit Energielabel (lager dan C) zal er een advies uitgebracht moeten worden door een energieadviseur, ook wel een energieprestatieadvies oftewel EPA genoemd. Deze adviseur controleert uw gebouw, noteert alle verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Tijdens deze controle kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten meenemen in zijn advies. In deze lijsten staan maatregelen waarmee u voldoet aan het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer). Wanneer u de aanbevolen maatregelen laat uitvoeren, kunt u subsidie ontvangen voor het advies.

Naast het voldoen aan dit Activiteitenbesluit zijn er meerdere subsidiemogelijkheden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland steunt namelijk het nemen van energiebesparende maatregelen. Verdiept u zich, voordat u overgaat tot uitvoeren van verbetermogelijkheden, eens in de volgende subsidiemogelijkheden.

Energie-investeringsaftrek
Investeringssubsidie duurzame energie
Stimulering Duurzame Energieproductie

Na verdieping in de subsidiemogelijkheden kunt u aan de slag met de verbetermogelijkheden. Let op, het is mogelijk om hierbij te kiezen voor 'no-regret'-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een energie neutraal kantoor en waarbij alvast rekening wordt gehouden met verdergaande aanpassingen in de toekomst.

Zijn alle verbetermogelijkheden doorgevoerd? Schakel dan opnieuw de energieadviseur in. De adviseur zal opnieuw een label vaststellen en deze toekennen aan uw kantoor. De nieuwe eis levert vanaf 2023 ruime 8 petajoule (eenheid voor energie) energiebesparing per jaar op.

Bron: www.rijksoverheid.nl 

Melanie Belt dinsdag 26 juni 2018