Nieuwbouw Diviande in Veenendaal in volle gang


Eind maart is vanPanhuis Hoogeveen (onderdeel van de Top Installatiegroep), in samenwerking met Dijkham Bouw, al gestart met de aanleg van de riolering bij het nieuwe pand van Diviande in Veenendaal. 
Sinds vorige week heeft vanPanhuis Hoogeveen ook opdracht gekregen om alle werktuigbouwkundige installaties te verzorgen. Op dit moment zijn we dan ook druk bezig met de aanleg van deze installaties. 

De koelinstallatie, de verwarming, de water- en gasleidingen, het sanitair, de hemelwaterafvoeren en de regeltechniek: al deze installaties neemt vanPanhuis Hoogeveen voor haar rekening. Eind 2017 dienen de werkzaamheden gereed te zijn, zodat Diviande begin 2018 haar nieuwe pand, welke twee keer zo groot is als het bestaande pand, kan gaan gebruiken.

De gehele bouw zal plaatsvinden volgens het BREEAM principe, waarbij de insteek is om het hoogst haalbare certificaat Outstanding te behalen. Dit certificaat is een maatstaf voor de duurzaamheidsprestatie van een nieuwbouwproject of bijvoorbeeld een renovatie. Er wordt hierbij gelet op de volgende negen duurzaamheidscriteria: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. 

     

https://www.breeam.nl/projecten/nieuwbouw-diviande-veenendaal 

Diviande is een specialist op het gebied van diepvriesvlees: portioneren, vacuüm verpakken en invriezen van kwaliteitsvlees. Gezien de vraag naar diepvriesvlees fors stijgt, is het huidige pand te klein en ongeschikt voor de groeirichting. Dit heeft Diviande, in combinatie met efficiëntie doelstellingen, doen besluiten om een nieuw pand te bouwen. Het nieuwe pand zal circa 8.000 m² in beslag nemen.

Impressie nieuwbouw:

Bron: http://www.diviande.nl/over-diviande/nieuws/ 

maandag 23 oktober 2017