Theemsweg Gemeente Amsterdam

De Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) van de Gemeente Amsterdam wordt in het gebouw geherhuisvest. Het bestaande gebouw wordt hiertoe gerenoveerd. In het kader van SROI wordt geïnvesteerd in de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 3% van de aanneemsom. Tijdens de renovatie heeft vanPanhuis Hoogeveen de E-, W- en B-installatie voor haar rekening genomen. Opdrachtgever: Pleijsier Bouw Genemuiden
Plaats: Amsterdam
Start: augustus 2013
Oplevering: december 2013Uitgevoerde werkzaamheden:

E-installaties

 • Licht- en krachtinstallaties
 • Aarding
 • Verlichting en noodverlichting

W-installaties

 • Luchtbehandeling en/of ventilatie
 • Verwarming
 • Koeling
 • Sanitair en riolering

B-installaties

 • Ontruimingsinstallatie
 • Inbraak- en brandbeveiliging
 • Geluidsinstallatie
 • Camerabewaking
 • Centrale Antenne Inrichting (CAI)